Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski

Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenia Burmistrza rok 2023

Zarządzenie 1-2023 w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości dla Jednostek Obsługiwanych
Rozmiar 6.07M
Format .pdf
Zarządzenie 2-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego
Rozmiar 391.96K
Format .pdf
Zarządzenie 3-2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego
Rozmiar 819.92K
Format .pdf
Zarządzenie 4-2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Rozmiar 1.56M
Format .pdf
Zarządzenie 5-2023 w sprawie w sprawie terminów i godzin korzystania z Kompleksu boisk sportowych MOJE BOISKO ORLIK 2012
Rozmiar 392.75K
Format .pdf
Zarządzenie 6-2023 uchylające Zarządzenie Nr 3-2023 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych
Rozmiar 391.58K
Format .pdf
Zarządzenie 7-2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonej do sprzedaży
Rozmiar 820.60K
Format .pdf
Zarządzenie 8-2023 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.70M
Format .pdf
Zarządzenie 9-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.72M
Format .pdf
Zarządzenie 10-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
Rozmiar 1.66M
Format .pdf
Zarządzenie 11-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków.
Rozmiar 460.28K
Format .pdf
Zarządzenie 12-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Rozmiar 395.13K
Format .pdf
Zarządzenie 13-2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2023 rok
Rozmiar 439.02K
Format .pdf
Zarządzenie 14-2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
Rozmiar 395.08K
Format .pdf
Zarządzenie 15-2023 w sprawie terminów składania wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
Rozmiar 1.59M
Format .pdf
Zarządzenie 16-2023 w sprawie uchylenia Zarządzenia zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 391.70K
Format .pdf
Zarządzenie 17-2023 w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 388.90K
Format .pdf
Zarządzenie 18-2023 w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
Rozmiar 389.87K
Format .pdf
Zarządzenie 19-2023 w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
Rozmiar 389.84K
Format .pdf
Zarządzenie 20-2023 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
Rozmiar 418.53K
Format .pdf
Zarządzenie 21-2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
Rozmiar 392.57K
Format .pdf
Zarządzenie 22-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Rozmiar 394.82K
Format .pdf
Zarządzenie 23-2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny 2022-2023
Rozmiar 391.80K
Format .pdf
Zarządzenie 24-2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym na rok szkolny 2022-2023
Rozmiar 394.25K
Format .pdf
Zarządzenie 25-2023 w sprawie ogłoszenia naboru deklaracji ubiegania się o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Rozmiar 1.64M
Format .pdf
Zarządzenie 26-2023 w sprawie zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach na rok szkolny
Rozmiar 391.95K
Format .pdf
Zarządzenie 27-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.00M
Format .pdf
Zarządzenie 28-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.73M
Format .pdf
Zarządzenie 29-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
Rozmiar 1.66M
Format .pdf
Zarządzenie 30-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.00M
Format .pdf
Zarządzenie 31-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.00M
Format .pdf
Zarządzenie 32-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.59M
Format .pdf
Zarządzenie 33-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.58M
Format .pdf
Zarządzenie 34-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 i finansowanych nimi wydatków
Rozmiar 460.71K
Format .pdf
Zarządzenie 35-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
Rozmiar 456.29K
Format .pdf
Zarządzenie 36-2023 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp
Rozmiar 1.19M
Format .pdf
Zarządzenie 37-2023 w sprawie powołania Komisji Socjalnej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp
Rozmiar 391.26K
Format .pdf
Zarządzenie 38-2023 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.02M
Format .pdf
Zarządzenie 39-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.72M
Format .pdf
Zarządzenie 40-2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnymi 270-5 położonej w obrębie ewidencyjnym Książ Wlkp
Rozmiar 395.82K
Format .pdf
Zarządzenie 41-2023 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Książu Wlkp
Rozmiar 392.37K
Format .pdf
Zarządzenie 42-2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach
Rozmiar 391.99K
Format .pdf
Zarządzenie 43-2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Rozmiar 392.23K
Format .pdf
Zarządzenie 44-2023 w sprawie ogłoszenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż działek gruntu stanowiących własność Gminy Książ Wlkp
Rozmiar 835.42K
Format .pdf
Zarządzenie 45-2023 w sprawie wyznaczenia Pracownika Kancelarii Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
Rozmiar 391.03K
Format .pdf
Zarządzenie 46-2023 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2022 rok
Rozmiar 2.58M
Format .pdf
Zarządzenie 47-2023 w sprawie terminów i godzin korzystania z Kompleksu boisk sportowych MOJE BOISKO ORLIK 2012
Rozmiar 392.66K
Format .pdf
Zarządzenie 48-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.00M
Format .pdf
Zarządzenie 49-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.73M
Format .pdf
Zarządzenie 50-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
Rozmiar 1.66M
Format .pdf
Zarządzenie 51-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.00M
Format .pdf
Zarządzenie 52-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 0.99M
Format .pdf
Zarządzenie 53-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 i finansowanych nimi wydatków
Rozmiar 461.13K
Format .pdf
Zarządzenie 54-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
Rozmiar 459.48K
Format .pdf
Zarządzenie 55-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży
Rozmiar 1.02M
Format .pdf
Zarządzenie 56-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2022
Rozmiar 391.53K
Format .pdf
Zarządzenie 57-2023 w sprawie ustalenia minimalnej miesięcznej stawki czynszu najmu w celu wynajęcia pomieszczeń użytkowych znajdujących się w hali widowiskowo - sportowej w Książu Wlkp
Rozmiar 392.62K
Format .pdf
Zarządzenie 58-2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 - 2030
Rozmiar 3.61M
Format .pdf
Zarządzenie 59-2023 w sprawie ogłoszenia wykazu działki gruntu stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego
Rozmiar 811.76K
Format .pdf
Zarządzenie 60-2023 w sprawie ogłoszenia wykazu działki gruntu stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego
Rozmiar 811.25K
Format .pdf
Zarządzenie 61-2023 w sprawie ogłoszenia wykazu działki gruntu stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego
Rozmiar 811.35K
Format .pdf
Zarządzenie 62-2023 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego
Rozmiar 763.85K
Format .pdf
Zarządzenie 63-2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
Rozmiar 391.73K
Format .pdf
Zarządzenie 64-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.00M
Format .pdf
Zarządzenie 65-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.73M
Format .pdf
Zarządzenie 66-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.00M
Format .pdf
Zarządzenie 67-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
Rozmiar 1.66M
Format .pdf
Zarządzenie 68-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 i finansowanych nimi wydatków
Rozmiar 461.94K
Format .pdf
Zarządzenie 69-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
Rozmiar 459.96K
Format .pdf
Zarządzenie 71-2023 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 2.42M
Format .pdf
Zarządzenie 72-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.01M
Format .pdf
Zarządzenie 73-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.77M
Format .pdf
Zarządzenie 74-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.00M
Format .pdf
Zarządzenie 75-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.00M
Format .pdf
Zarządzenie 76-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
Rozmiar 459.77K
Format .pdf
Zarządzenie 77-2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp
Rozmiar 392.27K
Format .pdf
Zarządzenie 78-2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
Rozmiar 394.12K
Format .pdf
Zarządzenie 79-2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2022
Rozmiar 7.99M
Format .pdf
Zarządzenie 80-2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 - 2030
Rozmiar 3.62M
Format .pdf
Zarządzenie 81-2023 w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. do reprezentowania ich interesów wobec pracodawcy w zakresie spraw pracowniczych
Rozmiar 497.22K
Format .pdf
Zarządzenie 82-2023 w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z Kompleksu boisk sportowych
Rozmiar 483.34K
Format .pdf
Zarządzenie 83-2023 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp
Rozmiar 396.22K
Format .pdf
Zarządzenie 84-2023 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
Rozmiar 394.99K
Format .pdf
Zarządzenie 85-2023 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
Rozmiar 397.23K
Format .pdf
Zarządzenie 86-2023 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Bajkowy Świat w Książu Wlkp
Rozmiar 396.26K
Format .pdf
Zarządzenie 87-2023 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie
Rozmiar 395.98K
Format .pdf
Zarządzenie 88-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.01M
Format .pdf
Zarządzenie 89-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.74M
Format .pdf
Zarządzenie 90-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
Rozmiar 1.66M
Format .pdf
Zarządzenie 91-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.58M
Format .pdf
Zarządzenie 92-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.00M
Format .pdf
Zarządzenie 93-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.00M
Format .pdf
Zarządzenie 94-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 i finansowanych nimi wydatków
Rozmiar 461.68K
Format .pdf
Zarządzenie 95-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
Rozmiar 460.45K
Format .pdf
Zarządzenie 96-2023 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem niepodlegających przetargowi lokali użytkowych oraz za najem pomieszczeń i gruntów
Rozmiar 396.76K
Format .pdf
Zarządzenie 97-2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2023 - 2030
Rozmiar 3.61M
Format .pdf
Zarządzenie 98-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp
Rozmiar 0.98M
Format .pdf
Zarządzenie 99-2023 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w przypadku jego nieobecności
Rozmiar 391.65K
Format .pdf
Zarządzenie 100-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.01M
Format .pdf
Zarządzenie 101-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.74M
Format .pdf
Zarządzenie 103-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
Rozmiar 391.19K
Format .pdf
Zarządzenie 102-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
Rozmiar 1.66M
Format .pdf
Zarządzenie 104-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
Rozmiar 461.36K
Format .pdf
Zarządzenie 105-2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony w trybie ustnego przetargu nieogra
Rozmiar 802.83K
Format .pdf
Zarządzenie 106-2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
Rozmiar 1.59M
Format .pdf
Zarządzenie 108-2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
Rozmiar 395.38K
Format .pdf
Zarządzenie 109-2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola
Rozmiar 392.82K
Format .pdf
Zarządzenie 110-2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Rozmiar 395.26K
Format .pdf
Zarządzenie 111-2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Rozmiar 394.99K
Format .pdf
Zarządzenie 112-2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Rozmiar 395.62K
Format .pdf
Zarządzenie 113-2023 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 2.50M
Format .pdf
Zarządzenie 114-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.01M
Format .pdf
Zarządzenie 115-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.74M
Format .pdf
Zarządzenie 116-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
Rozmiar 1.67M
Format .pdf
Zarządzenie 117-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.01M
Format .pdf
Zarządzenie 118-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.00M
Format .pdf
Zarządzenie 119-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
Rozmiar 461.37K
Format .pdf
Zarządzenie 120-2023 w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
Rozmiar 1.20M
Format .pdf
Zarządzenie 121-2023 w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w hali widowiskowo - sportowej w Książu Wlkp. stanowiącej własność Gminy Książ
Rozmiar 785.33K
Format .pdf
Zarządzenie 122-2023 w sprawie ogłoszenia publicznego ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż działki gruntu stanowiącej własność Gminy
Rozmiar 811.48K
Format .pdf
Zarządzenie 123-2023 w sprawie ogłoszenia publicznego ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż działki gruntu stanowiącej własność Gminy
Rozmiar 812.16K
Format .pdf
Zarządzenie 124-2023 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.63M
Format .pdf
Zarządzenie 125-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.74M
Format .pdf
Zarządzenie 126-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
Rozmiar 461.60K
Format .pdf
Zarządzenie 127-2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Rozmiar 392.75K
Format .pdf
Zarządzenie 128-2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
Rozmiar 393.71K
Format .pdf
Zarządzenie 129-2023 w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej Centrum Kultury Książ Wlkp
Rozmiar 392.65K
Format .pdf
Zarządzenie 130-2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Społecznej Rady Programowej Centrum Kultury Książ Wlkp
Rozmiar 447.33K
Format .pdf
Zarządzenie 131-2023 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o udzielenie stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym dzieciom i młodzieży
Rozmiar 393.04K
Format .pdf
Zarządzenie 132-2023 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na wydzierżawienie w części nieruchomości gruntowych
Rozmiar 754.02K
Format .pdf
Zarządzenie 133-2023 w sprawie wdrożenia dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
Rozmiar 463.37K
Format .pdf
Zarządzenie 134-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.81M
Format .pdf
Zarządzenie 135-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
Rozmiar 2.20M
Format .pdf
Zarządzenie 136-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.63M
Format .pdf
Zarządzenie 137-2023 w sprawie wyłączenia lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Książ Wlkp
Rozmiar 392.33K
Format .pdf
Zarządzenie 138-2023 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia ograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż działek gruntu stanowiących własność Gminy Książ Wlkp
Rozmiar 739.94K
Format .pdf
Zarządzenie 140-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.83M
Format .pdf
Zarządzenie 141-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.02M
Format .pdf
Zarządzenie 142-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.60M
Format .pdf
Zarządzenie 143-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.02M
Format .pdf
Zarządzenie 144-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.60M
Format .pdf
Zarządzenie 145-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.01M
Format .pdf
Zarządzenie 146-2023 gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
Rozmiar 1.68M
Format .pdf
Zarządzenie 147-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
Rozmiar 468.54K
Format .pdf
Zarządzenie 148-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 i finansowanych nimi wydatków
Rozmiar 476.70K
Format .pdf
Zarządzenie 149-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
Rozmiar 391.53K
Format .pdf
Zarządzenie 150-2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Książ Wlkp., przeznaczonych w części do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Rozmiar 802.84K
Format .pdf
Zarządzenie 151-2023 w sprawie opłat za korzystanie z sali i pomieszczeń Hali widowiskowo – sportowej w Książu Wlkp
Rozmiar 759.01K
Format .pdf
Zarządzenie 152-2023 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Książu Wlkp
Rozmiar 397.31K
Format .pdf
Zarządzenie 153-2023 w sprawie ustalenia opłat za najem sal i pomieszczeń znajdujących się w budynkach publicznych szkół podstawowych i publicznego przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmi
Rozmiar 452.19K
Format .pdf
Zarządzenie 154-2023 w sprawie opracowania i składania projektów planów finansowych jednostek budżetowych, Samorządowego Zakładu Budżetowego i Samorządowej Instytucji Kultury
Rozmiar 4.44M
Format .pdf
Zarządzenie 156-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Książ Wlkp. z organizacjami pozarządowymi
Rozmiar 449.94K
Format .pdf
Zarządzenie 157-2023 w sprawie ogłoszenia drugiego publicznego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż działki gruntu stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp.
Rozmiar 823.23K
Format .pdf
Zarządzenie 158-2023 zmieniające zarządzenia w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
Rozmiar 392.98K
Format .pdf
Zarządzenie 159-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
Rozmiar 392.58K
Format .pdf
Zarządzenie 160-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
Rozmiar 393.45K
Format .pdf
Zarządzenie 161-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Książu Wlkp.
Rozmiar 393.25K
Format .pdf
Zarządzenie 162-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
Rozmiar 393.34K
Format .pdf
Zarządzenie 164-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
Rozmiar 1.59M
Format .pdf
Zarządzenie 165-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.59M
Format .pdf
Zarządzenie 166-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.61M
Format .pdf
Zarządzenie 167-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.00M
Format .pdf
Zarządzenie 168-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.01M
Format .pdf
Zarządzenie 169-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.01M
Format .pdf
Zarządzenie 170-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
Rozmiar 2.18M
Format .pdf
Zarządzenie 171-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.77M
Format .pdf
Zarządzenie 172-2023 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 389.26K
Format .pdf
Zarządzenie 173-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania CIVID-19 i finansowanych nimi wydatków
Rozmiar 774.62K
Format .pdf
Zarządzenie 174-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
Rozmiar 0.96M
Format .pdf
Zarządzenie 175-2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
Rozmiar 706.95K
Format .pdf
Zarządzenie 176-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Rozmiar 620.40K
Format .pdf
Zarządzenie 177-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
Rozmiar 393.16K
Format .pdf
Zarządzenie 178-2023 zmieniające zarządzenia w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp
Rozmiar 393.13K
Format .pdf
Zarządzenie 179-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola „Bajkowy Świat” w Książu Wlkp.
Rozmiar 393.04K
Format .pdf
Zarządzenie 180-2023 w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń użytkowych znajdujących się w hali
Rozmiar 788.14K
Format .pdf
Zarządzenie 181-2023 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia publicznego nieograniczonego przetargu ustnego
Rozmiar 746.78K
Format .pdf
Zarządzenie 183-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
Rozmiar 1.59M
Format .pdf
Zarządzenie 184-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.61M
Format .pdf
Zarządzenie 182-2023 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 3.01M
Format .pdf
Zarządzenie 185-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.60M
Format .pdf
Zarządzenie 186-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.01M
Format .pdf
Zarządzenie 187-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.02M
Format .pdf
Zarządzenie 188-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.01M
Format .pdf
Zarządzenie 189-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.78M
Format .pdf
Zarządzenie 190-2023 w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
Rozmiar 392.51K
Format .pdf
Zarządzenie 191-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
Rozmiar 1.34M
Format .pdf
Zarządzenie 192-2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Rozmiar 394.52K
Format .pdf
Zarządzenie 193-2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Rozmiar 394.60K
Format .pdf
Zarządzenie 194-2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Rozmiar 394.81K
Format .pdf
Zarządzenie 195-2023 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 3.62M
Format .pdf
Zarządzenie 196-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.01M
Format .pdf
Zarządzenie 197-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.01M
Format .pdf
Zarządzenie 198-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.77M
Format .pdf
Zarządzenie 199-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.60M
Format .pdf
Zarządzenie 200-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
Rozmiar 2.18M
Format .pdf
Zarządzenie 201-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za najem sal i pomieszczeń znajdujących się w budynkach publicznych szkół
Rozmiar 394.97K
Format .pdf
Zarządzenie 202-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola
Rozmiar 444.94K
Format .pdf
Zarządzenie 204-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.01M
Format .pdf
Zarządzenie 203-2023 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 3.30M
Format .pdf
Zarządzenie 205-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.02M
Format .pdf
Zarządzenie 206-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.01M
Format .pdf
Zarządzenie 207-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.81M
Format .pdf
Zarządzenie 208-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
Rozmiar 2.18M
Format .pdf
Zarządzenie 209-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
Rozmiar 728.33K
Format .pdf
Zarządzenie 210-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy drzewa
Rozmiar 610.83K
Format .pdf
Zarządzenie 211-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za korzystanie z sali i pomieszczeń Hali widowiskowo – sportowej w Książu Wlkp.
Rozmiar 395.23K
Format .pdf
Zarządzenie 212-2023 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Książ Wlkp.
Rozmiar 505.67K
Format .pdf
Zarządzenie 213-2023 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Książ Wlkp
Rozmiar 395.14K
Format .pdf
Zarządzenie 214-2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Rozmiar 2.21M
Format .pdf
Zarządzenie 215-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.76M
Format .pdf
Zarządzenie 216-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.60M
Format .pdf
Zarządzenie 217-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.59M
Format .pdf
Zarządzenie 218-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
Rozmiar 1.59M
Format .pdf
Zarządzenie 219-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
Rozmiar 391.60K
Format .pdf
Zarządzenie 220-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach
Rozmiar 392.92K
Format .pdf
Zarządzenie 221-2023 w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego
Rozmiar 798.56K
Format .pdf
Zarządzenie 222-2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Książ Wlkp., przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Rozmiar 795.59K
Format .pdf
Zarządzenie 223-2023 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2024 - 2030
Rozmiar 23.98M
Format .pdf
Zarządzenie 224-2023 w sprawie projektu uchwały budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2024 rok
Rozmiar 8.66M
Format .pdf
Zarządzenie 225-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
Rozmiar 393.46K
Format .pdf
Zarządzenie 226-2023 zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
Rozmiar 391.21K
Format .pdf
Zarządzenie 227-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych
Rozmiar 395.55K
Format .pdf
Zarządzenie 228-2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Rozmiar 394.08K
Format .pdf
Zarządzenie 229-2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulic na terenie Gminy Książ Wlkp.
Rozmiar 4.03M
Format .pdf
Zarządzenie 230-2023 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 3.27M
Format .pdf
Zarządzenie 231-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.81M
Format .pdf
Zarządzenie 232-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
Rozmiar 1.94M
Format .pdf
Zarządzenie 233-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.02M
Format .pdf
Zarządzenie 234-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.02M
Format .pdf
Zarządzenie 235-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
Rozmiar 727.22K
Format .pdf
Zarządzenie 236-2023 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż ciągnika
Rozmiar 394.35K
Format .pdf
Zarządzenie 237-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej
Rozmiar 393.05K
Format .pdf
Zarządzenie 238-2023 zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.64M
Format .pdf
Zarządzenie 239-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.81M
Format .pdf
Zarządzenie 240-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.02M
Format .pdf
Zarządzenie 241-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2023
Rozmiar 1.81M
Format .pdf
Zarządzenie 242-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
Rozmiar 1.94M
Format .pdf
Zarządzenie 243-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.02M
Format .pdf
Zarządzenie 244-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.61M
Format .pdf
Zarządzenie 245-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
Rozmiar 1.59M
Format .pdf
Zarządzenie 246-2023 w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków
Rozmiar 728.66K
Format .pdf
Zarządzenie 248-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2023
Rozmiar 391.66K
Format .pdf
Zarządzenie 249-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Rozmiar 795.01K
Format .pdf
Zarządzenie 251-2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Książ Wlkp.
Rozmiar 394.86K
Format .pdf
Zarządzenie 250-2023 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach
Rozmiar 392.98K
Format .pdf
Zarządzenie 254-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.61M
Format .pdf
Zarządzenie 255-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2023
Rozmiar 1.01M
Format .pdf
Zarządzenie 260-2023 w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2024
Rozmiar 1.76M
Format .pdf
Zarządzenie 261-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2024
Rozmiar 1.60M
Format .pdf
Zarządzenie 262-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2024
Rozmiar 1.93M
Format .pdf
Zarządzenie 263-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2024
Rozmiar 1.59M
Format .pdf
Zarządzenie 264-2023 w sprawie planu finansowego dochodów Organu Gminy Książ Wlkp. na rok 2024
Rozmiar 1.32M
Format .pdf
Zarządzenie 265-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2024
Rozmiar 1.60M
Format .pdf
Zarządzenie 266-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej
Rozmiar 1.00M
Format .pdf
Zarządzenie 267-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2024
Rozmiar 1.01M
Format .pdf
Zarządzenie 268-2023 w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2024
Rozmiar 390.15K
Format .pdf
Zarządzenie 269-2023 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i kosztów oraz wysokości dotacji dla gminnej jednostki organizacyjnej na rok 2024
Rozmiar 390.67K
Format .pdf
Zarządzenie 270-2023 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2024
Rozmiar 1.58M
Format .pdf
Zarządzenie 271-2023 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na rok 2024
Rozmiar 1.92M
Format .pdf
Zarządzenie 273-2023 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
Rozmiar 492.69K
Format .pdf
Zarządzenie 274-2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp
Rozmiar 393.90K
Format .pdf
Zarządzenie 275-2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
Rozmiar 394.07K
Format .pdf
Zarządzenie 276-2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
Rozmiar 393.75K
Format .pdf

  • Odpowiedzialny za treść
  • Data utworzenia2023-09-21
  • Opublikował w BIPDawid Wawrzynowicz
  • Data opublikowania2023-09-21 13:13:02
  • Ostatnio zaktualizowałDawid Wawrzynowicz
  • Data ostatniej aktualizacji2024-01-30 10:13:38
  • Liczba wyświetleń54
  • Historia zmianZobacz
Wersja archiwalna - ikona

Szukają Państwo starszych informacji?

Archiwalna wersja BIP
×

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie. Te pliki cookie pozwalają na identyfikację np. osób zalogowanych.

Zawsze
aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.