Biuletyn Informacji Publicznej
Gospodarka odpadami

Deklaracje

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, zobowiązany jest złożyć do Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty określa uchwała nr XXIV/162/2016 Rady Miejskiej

w Książu Wlkp., z dnia 30 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 5942).

Zgodnie z art. 6 m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (D. U. z 2022 r., poz. 2519) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

W przypadku nowo zamieszkałych nieruchomości obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Deklaracja Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - wzór
Rozmiar 405.69K
Format .pdf
Oświadczenie Oświadczenie dotyczące różnicy w ilości osób zamieszkałych a zameldowanych na nieruchomości
Rozmiar 221.73K
Format .pdf
Oświadczenie Oświadczenie na temat zagospodarowania nieczystości ciekłych oraz odpadów ulegających biodegradacji
Rozmiar 210.97K
Format .pdf

  • Odpowiedzialny za treść
  • Data utworzenia2023-09-20
  • Opublikował w BIPDawid Wawrzynowicz
  • Data opublikowania2023-09-20 08:57:18
  • Ostatnio zaktualizowałDawid Wawrzynowicz
  • Data ostatniej aktualizacji2023-09-20 08:57:18
  • Liczba wyświetleń312
  • Historia zmianZobacz
×

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie. Te pliki cookie pozwalają na identyfikację np. osób zalogowanych.

Zawsze
aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.