Biuletyn Informacji Publicznej
Komisje

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji

Kandencja 2018-2023

 1. radna Weber- Hałaburda Agnieszka – Przewodniczący Komisji
 2. radna Stępa Elżbieta - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. radna Jankowiak Antonina
 4. radny Jankowski Marek
 5. radny Suchecki Marian
 6. radny Walkowiak Paweł
 7. radny Weiss Marcin

 • Odpowiedzialny za treśćDanuta Biniasz - Celka
 • Data utworzenia2014-04-30
 • Opublikował w BIPDawid Wawrzynowicz
 • Data opublikowania2023-09-21 10:42:10
 • Ostatnio zaktualizowałDawid Wawrzynowicz
 • Data ostatniej aktualizacji2023-09-21 10:44:09
 • Liczba wyświetleń74
 • Historia zmianZobacz

Zadania Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

 • legalności,
 • gospodarności,
 • rzetelności,
 • celowości,

oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

Wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

Zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

Zasady dostępu i korzystania z dokumentów Rady i Komisji określa Statut Gminy.

 • Odpowiedzialny za treść
 • Data utworzenia2014-04-30
 • Opublikował w BIPDawid Wawrzynowicz
 • Data opublikowania2023-09-21 10:42:13
 • Ostatnio zaktualizowałDawid Wawrzynowicz
 • Data ostatniej aktualizacji2023-09-21 10:44:26
 • Liczba wyświetleń85
 • Historia zmianZobacz

Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014 - 2018

Protokół nr 20/2018 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 11.07.2018 r.
Rozmiar 394.42K
Format .pdf
Protokół nr 18/2018 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 23.03.2018 r.
Rozmiar 440.85K
Format .pdf
Protokół nr 19/2018 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 18.05.2018 r.
Rozmiar 461.27K
Format .pdf
Protokół nr 17/2017 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 28.12.2017 r.
Rozmiar 432.87K
Format .pdf
Protokół nr 16/2017 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 07.12.2017 r.
Rozmiar 430.72K
Format .pdf
Protokół nr 15/2017 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 10.11.2017 r.
Rozmiar 421.85K
Format .pdf
Protokół nr 14/2017 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 08.09.2017 r.
Rozmiar 419.61K
Format .pdf
Protokół nr 13/2017 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 28.04.2017 r.
Rozmiar 466.33K
Format .pdf
Protokół nr 12/2017 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 14.03.2017 r.
Rozmiar 430.14K
Format .pdf
Protokół nr 11/2016 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 02.12.2016 r.
Rozmiar 433.64K
Format .pdf
Protokół nr 10/2016 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 21.11.2016 r.
Rozmiar 432.93K
Format .pdf
Protokół nr 9/2016 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 23.09.2016 r.
Rozmiar 354.30K
Format .pdf
Protokół nr 8/2016 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 11.05.2016 r.
Rozmiar 348.57K
Format .pdf
Protokół nr 7/2016 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 25.03.2016 r.
Rozmiar 287.24K
Format .pdf
Protokół nr 5/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 09.10.2015 r.
Rozmiar 222.09K
Format .pdf
Protokół nr 6/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 04.12.2015 r.
Rozmiar 318.52K
Format .pdf
Protokół nr 4/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 12.06.2015 r.
Rozmiar 288.41K
Format .pdf
Protokół nr 3/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 13.05.2015 r.
Rozmiar 269.51K
Format .pdf
Protokół nr 2/2015 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 10.03.2015 r.
Rozmiar 283.36K
Format .pdf
Protokół nr 1/2014 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 19.12.2014 r.
Rozmiar 273.68K
Format .pdf

 • Odpowiedzialny za treść
 • Data utworzenia2014-04-30
 • Opublikował w BIPDawid Wawrzynowicz
 • Data opublikowania2023-09-21 10:40:27
 • Ostatnio zaktualizowałDawid Wawrzynowicz
 • Data ostatniej aktualizacji2023-09-21 10:44:34
 • Liczba wyświetleń74
 • Historia zmianZobacz
Wersja archiwalna - ikona

Szukają Państwo starszych informacji?

Archiwalna wersja BIP
×

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie. Te pliki cookie pozwalają na identyfikację np. osób zalogowanych.

Zawsze
aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.