Biuletyn Informacji Publicznej
Skargi i wnioski

Opis

Składanie skarg i wniosków jest jednym z podstawowych praw obywatela, a organy władzy publicznej mają obowiązek ich rozpatrzenia i załatwienia.

Skargi i wnioski są przyjmowane, rozpatrywane i załatwiane w trybie przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków( Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem:

 • skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy administracji lub przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw;
 • wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna.

W Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

 1. Burmistrz Książa Wlkp. w każdy poniedziałek w godz. od 10.00 do 12.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym,
 2. Zastępca Burmistrza codziennie w godzinach pracy oraz w imieniu Burmistrza Książa Wlkp., w każdy poniedziałek w godzinach od 16.00 do 16.30, po uprzednim ustaleniu terminu. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym w godzinach od 15.00 do 15.30.”
 3. Sekretarz Gminy codziennie w godzinach pracy,
 4. Skarbnik Gminy codziennie w godzinach pracy,
 5. Kierownik Referatu Gospodarczego codziennie w godzinach pracy,
 6. Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w każdy poniedziałek w godzinach pełnienia swojego dyżuru tj. w godz. od 14.00 do 16.00.

Za przyjmowanie i koordynowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków kierowanych przez obywateli, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do Burmistrza Książa Wlkp. lub Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odpowiedzialny jest – na podstawie Zarządzenia Nr 32/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad organizacji, przyjmowania, ewidencjonowania rozpatrywania i załatwienia skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. pracownik zatrudniony na stanowisku ds. obsługi sekretariatu i promocji gminy.

Skargi i wnioski winny być wnoszone w formie:

 • pisemnej - na adres: Urząd Miejski w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11 a, 63-130 Książ Wlkp.,
 • faxem – 61 28 22 724 ,
 • pocztą elektroniczną- urzad@ksiaz-wlkp.pl,
 • ustnie do protokołu pracownikowi sekretariatu lub w czasie ich przyjmowania przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy lub Kierownika Referatu Gospodarczego i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek. Skargi i wnioski niezawierające ww. danych pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z art. 237 §1 oraz art. 244 § 1 Kodeksu Postępowania administracyjnego skargi i wnioski winny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

 • Odpowiedzialny za treść
 • Data utworzenia2023-09-21
 • Opublikował w BIPDawid Wawrzynowicz
 • Data opublikowania2023-09-21 11:56:15
 • Ostatnio zaktualizowałDawid Wawrzynowicz
 • Data ostatniej aktualizacji2023-09-21 11:56:15
 • Liczba wyświetleń226
 • Historia zmianZobacz
×

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie. Te pliki cookie pozwalają na identyfikację np. osób zalogowanych.

Zawsze
aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.