Biuletyn Informacji Publicznej
Referaty i stanowiska

Referat Obywatelsko-Organizacyjny

Sekretarz/Kierownik Referatu

Mirela Grześkowiak
tel. 61 2822001 wew.30 lub 61 2822021,
Fax 61 28 22 724
e-mail mirela.grzeskowiak@ksiaz-wlkp.pl
Pokój nr 2

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu i promocji gminy

Agnieszka Drzewiecka
tel. 61 2822001, 61 2822017 lub 61 2822033,
e-mail: urzad@ksiaz-wlkp.pl
Pokój nr 1

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej, jednostek pomocniczych gminy i ochrony zdrowia

Paulina Sieńkowska-Łabenda
tel. 61 2822001 wew.21
e-mail paulina.slabenda@ksiaz-wlkp.pl
Pokój nr 4

Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Jagoda Szaroszyk
tel. 61 2822001 wew.34 lub 61 2822089
e-mail jagoda.szaroszyk@ksiaz-wlkp.pl
Pokój nr 5

Stanowisko ds. oświaty

Agata Weiss – Nowak
tel. 61 2822001 wew.40
e-mail agata.weiss@ksiaz-wlkp.pl
Pokój nr 3

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego / Stanowisko ds. kadr i informacji niejawnych

Zdzisława Wilak
tel. 61 2822001 wew.12 lub 61 2822043
e-mail zdzislawa.wilak@ksiaz-wlkp.pl
Pokój nr 8

Zakres kompetencji referatu

Zarządzenie Nr 226/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

§ 27.1.Do podstawowego zakresu działania Referatu Obywatelsko-Organizacyjnego należą:

 1. sprawy organizacyjne oraz sprawy związane z zapewnieniem sprawnej obsługi sekretariatu Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. , w tym:
  • przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu oraz prowadzenie jej ewidencji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  • prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,
  • prowadzenie rejestru oraz koordynowanie rozpatrywania skarg, petycji i wniosków wpływających do Urzędu,
  • prowadzenie książki kontroli przeprowadzonych w Urzędzie przez organy kontroli zewnętrznej oraz koordynowanie przygotowania projektów odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne,
  • gromadzenie, przechowywanie i prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i kluczy od pomieszczeń Urzędu,
  • rozliczanie czasu pracy pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • prowadzenie spraw związanych z bhp pracowników, wypadkami w pracy oraz w drodze do i z pracy,
  • koordynowanie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej,
 2. sprawy związane z promocją Gminy,
 3. sprawy związane ze współpracą Gminy z zagranicą,
 4. sprawy związane z archiwum zakładowym,
 5. sprawy związane z obsługą organizacyjną i kancelaryjno – techniczną Rady Miejskiej oraz jej poszczególnych Komisji,
 6. sprawy związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych Gminy, w tym związane z funduszem sołeckim,
 7. koordynowanie spraw związanych z pozyskiwaniem środków na dofinansowanie zadań realizowanych przez sołectwa,
 8. koordynowanie spraw związanych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendum oraz spisów powszechnych,
 9. sprawy związane z organizowaniem profilaktyki i ochroną zdrowia,
 10. sprawy związane z targowiskami,
 11. sprawy związane z zgromadzeniami, imprezami masowymi oraz imprezami o charakterze kulturalno – rozrywkowym,
 12. sprawy związane z ewidencją ludności,
 13. sprawy związane z obsługą wniosków o wydanie i wymianę dowodów osobistych,
 14. sprawy związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz przygotowaniem i organizowaniem kwalifikacji wojskowej,
 15. sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej,
 16. sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 17. sprawy kadrowe pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 18. sprawy związane z odbywaniem w Urzędzie praktyk, stażu, przygotowania zawodowego i prac społeczno-użytecznych,
 19. sprawy z zakresu oświaty, kultury, sportu, turystyki i rekreacji, w tym :
  • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem, przekształcaniem, prowadzeniem i likwidacją szkół (publicznych i niepublicznych), jednostek kultury, sportu i rekreacji,
  • prowadzenie spraw związanych z dowozami szkolnymi,
  • prowadzenie spraw związanych ze stypendiami i zasiłkami szkolnymi,
  • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia młodocianych,
  • weryfikacja projektów arkuszy organizacyjnych szkół,
  • prowadzenie systemu informacji oświatowej (SIO),
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją prawa do rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego,
  • prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,
  • przygotowywanie konkursów na dyrektorów szkół i placówek; prowadzenie spraw z zakresu powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie,
  • przeprowadzanie postępowań w sprawie awansu na stopień nauczyciela mianowanego oraz prowadzenie spraw z zakresu nadzoru pedagogicznego w zakresie stosunku pracy nauczycieli,
 20. sprawy z zakresu współpracy współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 21. współdziałanie w zakresie rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji z budżetu Gminy objętych zadaniami Referatu,
 22. koordynowanie spraw związanych z kontrolą zarządczą.

Referat Obywatelsko-Organizacyjny przy oznakowaniu spraw używa symbolu „O”.

 • Odpowiedzialny za treść
 • Data utworzenia2023-09-20
 • Opublikował w BIPDawid Wawrzynowicz
 • Data opublikowania2023-09-21 12:44:49
 • Ostatnio zaktualizowałDawid Wawrzynowicz
 • Data ostatniej aktualizacji2023-09-21 13:09:06
 • Liczba wyświetleń296
 • Historia zmianZobacz
×

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie. Te pliki cookie pozwalają na identyfikację np. osób zalogowanych.

Zawsze
aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.