Biuletyn Informacji Publicznej
Referaty i stanowiska

Referat Gospodarczy

Kierownik Referatu

Grzegorz Rabczewski
tel. 61 2822001 wew.19 lub 61 2828527
e-mail grzegorz.rabczewski@ksiaz-wlkp.pl
Fax 61 2822724
Pok. nr 10

Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

Malwina Olejniczak
tel. 61 2822001 wew.31
e-mail malwina.olejniczak@ksiaz-wlkp.pl
Pokój nr 9

Informatyk

Dawid Wawrzynowicz
tel. 61 2822001 wew.31
e-mail dawid.wawrzynowicz@ksiaz-wlkp.pl
Pokój nr 9

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Małgorzata Lenartowska
tel. 61 2822001 wew.32
e-mail malgorzata.lenartowska@ksiaz-wlkp.pl
Pokój nr 11

Stanowisko ds. rolnictwa

Jagoda Ciamulska
tel. 61 2822001 wew. 32
e-mail jagoda.ciamulska@ksiaz-wlkp.pl
Pokój nr 11

Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Natalia Praczyk
tel. 61 2822001 wew.33
e-mail natalia.praczyk@ksiaz-wlkp.pl
Pokój nr 12

Stanowisko ds. inwestycji i dróg

Malwina Ratajczak
tel. 61 2822001 wew.33
e-mail malwina.ratajczak@ksiaz-wlkp.pl
Pokój nr 12

Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi/Stanowisko ds. obrony cywilnej

Łukasz Musielak
tel. 61 2822001 wew.17
e-mail lukasz.musielak@ksiaz-wlkp.pl
Pokój nr 13

Zakres kompetencji referatu

zarządzenie Nr 226/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

§ 29. 1.Do podstawowego zakresu działania Referatu Gospodarczego należą :

 1. sprawy związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym Gminy,
 2. sprawy związane z nazwami miejscowości, ulic, placów i obiektów fizjograficznych oraz numeracją nieruchomości,
 3. sprawy związane z ochroną zabytków, w tym prowadzenie rejestru zabytków na terenie Gminy oraz współdziałanie w tym zakresie z wojewódzkim konserwatorem zabytków, za zastrzeżeniem § 32 ust.1 pkt 9,
 4. sprawy związane z gospodarką gruntami i geodezją,
 5. sprawy związane z rolnictwem i leśnictwem,
 6. współdziałanie w sprawach związanych z melioracją gruntów i rekultywacją,
 7. sprawy związane z zakupem i rozliczaniem energii,
 8. sprawy związane z realizacją funduszu społecznego,
 9. sprawy związane z zamówieniami publicznymi,
 10. sprawy związane z inwestycjami,
 11. sprawy związane z drogami,
 12. sprawy związane z ewidencją mienia komunalnego,
 13. sprawy związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych,
 14. sprawy związane z gospodarką komunalną i mieszkaniową,
 15. sprawy związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy,
 16. sprawy związane z nadzorem nad grobami wojennymi i cmentarzami,
 17. sprawy związane z nadzorem nad funkcjonowaniem archiwum zakładowego,
 18. sprawy związane z nadzorem nad pracownikami gospodarczymi Urzędu, pracownikami zatrudnionymi przy pracach społecznie-użytecznych, osobami bezrobotnymi skierowanymi przez Urząd Pracy oraz osobami, wobec których realizowane są wyroki sądu rejonowego,
 19. sprawy związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy oraz zapewnieniem należytego stanu sanitarnego Gminy, z zastrzeżeniem § 28 ust. 1 pkt 4,
 20. sprawy związane z funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Książu Wlkp. ,
 21. sprawy związane z ochroną środowiska,
 22. sprawy związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 23. sprawy związane z gospodarką wodną, prawem wodnym, spółkami wodnymi,
 24. współdziałanie w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska,
 25. sprawy związane z informatyzacją Urzędu,
 26. sprawy związane z ochroną danych osobowych,
 27. współdziałanie w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 28. sprawy związane z przeglądem technicznym budynków, ochroną przeciwpożarową i prawidłową eksploatacją obiektów,
 29. współdziałanie w zakresie rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji z budżetu Gminy objętych zadaniami Referatu.

Referat Gospodarczy przy oznakowaniu spraw używa symbolu „G”.

 • Odpowiedzialny za treść
 • Data utworzenia2023-09-20
 • Opublikował w BIPDawid Wawrzynowicz
 • Data opublikowania2023-09-21 12:44:56
 • Ostatnio zaktualizowałDawid Wawrzynowicz
 • Data ostatniej aktualizacji2023-09-21 13:06:54
 • Liczba wyświetleń252
 • Historia zmianZobacz
×

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie. Te pliki cookie pozwalają na identyfikację np. osób zalogowanych.

Zawsze
aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.