Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski

Obsługa osób niesłyszących

Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się

Realizując postanowienia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.), Urząd Miejski w Książu Wlkp. informuje, że osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mogą:

 1. Skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika bądź skorzystać z usługi tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy), SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych), do której dostęp zapewnia organ administracji. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza jest proszona o zgłoszenie w sekretariacie tut. Urzędu (pokój nr 1) zamiaru skorzystania z tej usługi, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać:
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a 63-130 Książ Wlkp.,
  • pocztą elektroniczną na adres: urzad@ksiaz-wlkp.pl,
  • faksem pod numerem: 61 28 22 724,
  • telefonicznie (za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie) pod numerem 61 28 22 001;
 2. Załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Osobą przybraną może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM ani SKOGN. Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.). Nie ma konieczności wcześniejszego zawiadomienia Urzędu o zamiarze załatwienia sprawy z osobą przybraną.
 3. Skorzystać z pomocy pracownik Urzędu wyznaczonych do kontaktów z użyciem języka migowego, w celu załatwienia spraw podstawowych, niewymagających biegłej znajomości języka migowego. Pracownikiem posługującym się językiem migowym jest Pani Zdzisława Wilak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego/ Inspektor ds. kadr i informacji niejawnych Urząd miejski w Książu Wlkp., pokój nr 8, tel. 61 28 22 001 wew.12 lub 61 28 22 043.
 4. Wystąpić z wnioskiem o udostępnienie przez Urząd dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych.

 • Odpowiedzialny za treść
 • Data utworzenia2023-09-20
 • Opublikował w BIPDawid Wawrzynowicz
 • Data opublikowania2023-09-25 11:50:38
 • Ostatnio zaktualizowałDawid Wawrzynowicz
 • Data ostatniej aktualizacji2023-09-25 11:51:04
 • Liczba wyświetleń168
 • Historia zmianZobacz
×

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie. Te pliki cookie pozwalają na identyfikację np. osób zalogowanych.

Zawsze
aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.