Biuletyn Informacji Publicznej
Referaty i stanowiska

Referat Finansowy

Skarbnik

Barbara Poznańska
tel. 61 2822001 wew.13
Fax 61 28 22 724
e-mail barbara.poznanska@ksiaz-wlkp.pl
Pokój nr 16

Stanowisko ds. księgowania i windykacji podatków i opłat

Magdalena Pawłowska
tel. 61 2822001 wew.15 lub 61 2828188
e-mail: magdalena.pawlowska@ksiaz-wlkp.pl
Pokój nr 17

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Beata Szelerska
tel. 61 2822001 wew.15 lub 61 2828188
e-mail: beata.szelerska@ksiaz-wlkp.pl
Pokój nr 17

Stanowisko ds. budżetu

Jędrzej Pawłowski
tel. 61 2822001 wew.35
e-mail jedrzej.pawlowski@ksiaz-wlkp.pl
Pokój nr 15

Stanowisko ds. budżetu

Agata Mrozińska
tel. 61 2822001 wew.35
e-mail agata.mrozinska@ksiaz-wlkp.pl
Pokój nr 15

Stanowisko ds. budżetu

Beata Łuczak
tel. 61 2822001 wew.35
e-mail beata.luczak@ksiaz-wlkp.pl
Pokój nr 15

Stanowisko ds. płac

Danuta Moskalik
tel. 61 2822001 wew.36
e-mail danuta.moskalik@ksiaz-wlkp.pl
Pokój nr 14

Stanowisko ds. księgowania i windykacji podatków i opłat

Magdalena Barczak
tel. 61 2822001 wew.17
e-mail magdalena.barczak@ksiaz-wlkp.pl
Pok. 13

Stanowisko głównego księgowego ds. jednostek obsługiwanych

Renata Perczak
tel. 61 2822001 wew.35
e-mail renata.perczak@ksiaz-wlkp.pl
Pokój nr 14

Stanowisko ds. księgowości jednostek obsługiwanych

Jolanta Szymczak
tel. 61 2822001 wew.36
e-mail jolanta.szymczak@ksiaz-wlkp.pl
Pok. 14

Zakres kompetencji referatu:

Zarządzenie Nr 226/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Zarządzenie Burmistrza Nr 80/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

§ 28.1.Do podstawowego zakresu działania Referatu Finansowego należą:

 1. sprawy związane z realizacją gospodarki finansowej oraz budżetem Gminy, w tym:
  • przygotowanie materiałów oraz analiz niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  • analiza wykorzystania budżetu Gminy oraz bilansowanie potrzeb z dochodami Gminy,
  • prowadzenie księgowości budżetowej,
  • sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową podległych jednostek organizacyjnych Gminy, pod względem legalności, gospodarności i celowości,
  • prowadzenie obsługi finansowo- księgowej Urzędu,
  • prowadzenie księgi środków trwałych, inwentarzowych i materiałowych,
  • obsługa kredytów bankowych i pożyczek,
  • rozliczanie i kontrola wykorzystania dotacji z budżetu Gminy pod względem formalnym i rachunkowym,
 2. sprawy związane z opłatami i podatkami lokalnymi, w tym :
  • prowadzenie wymiaru podatków i opłat lokalnych,
  • prowadzenie windykacji należności,
  • przeprowadzanie czynności kontrolnych zgodnie z ordynacją podatkową,
 3. sprawy związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 4. sprawy związane z księgowaniem i windykacją należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami,
 5. sprawy związane z wypłatą wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 6. sprawy związane z funduszem socjalnym i kasą zapomogowo- pożyczkową Urzędu,
 7. prowadzenie kasy Urzędu,
 8. współpraca w zakresie spraw związanych ze stypendiami i zasiłkami szkolnymi,
 9. prowadzenie spraw w ramach wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Książ Wlkp., w tym zapewnienie Jednostkom obsługiwanym:
  • obsługi płacowej,
  • obsługi finansowej,
  • obsługi finansowej,
  • obsługi sprawozdawczości,
  • dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Referat finansowy przy oznakowaniu spraw używa symbolu „F”.

 • Odpowiedzialny za treść
 • Data utworzenia2023-09-20
 • Opublikował w BIPDawid Wawrzynowicz
 • Data opublikowania2023-09-21 12:44:52
 • Ostatnio zaktualizowałDawid Wawrzynowicz
 • Data ostatniej aktualizacji2023-09-29 12:11:05
 • Liczba wyświetleń265
 • Historia zmianZobacz
×

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie. Te pliki cookie pozwalają na identyfikację np. osób zalogowanych.

Zawsze
aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.