Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

Współpraca krajowa i zagraniczna

Współpraca międzygminna

Gmina Książ Wlkp. dla realizacji niektórych zadań ustawowych nawiązała i utrzymuje współpracę z innymi gminami w ramach porozumień, stowarzyszeń bądź związków. Współpraca międzygminna realizowana jest poprzez przynależność do:

Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Związek jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie. Misją Związku jest służba na rzecz społeczności gmin wiejskich, a w szczególności pomoc w wysiłkach skierowanych na rozwój demokracji lokalnej, stworzenie warunków lokalnego rozwoju gospodarczego oraz integrację gmin i rozwój samorządności lokalnej. Członkami Związku Gmin Wiejskich RP jest 556 gmin z terytorium całej Polski.

Więcej informacji o organizacji na stronie: www.zgwrp.pl 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski jest jedną z największych regionalnych organizacji jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Działa od 1991 roku i obecnie skupia 103 gminy i 13 powiatów z terenu Wielkopolski. Członkami Stowarzyszenia są tak znaczne ośrodki miejskie jak Poznań, Kalisz, Konin, Piła i Ostrów Wielkopolski oraz kilkadziesiąt gmin wiejskich. Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego i stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski.

Więcej o SGiPW na stronie: www.sgipw.wlkp.pl 

Lider Zielonej Wielkopolski

Stowarzyszenie powołane do istnienia w 2007 roku, obszarem działania obejmuje 12 gmin tj: Brodnica, Dominowo, Jaraczewo, Jarocin, Kotlin, Kórnik, Krzykosy, Książ Wielkopolski, Mosina, Śrem, Środa Wielkopolski, Zaniemyśl, Jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, mającym na celu wspólne działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawy życia ich mieszkańców. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Środa Wlkp.

Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu

Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych powstało w czerwcu 1990r. Jest najstarszym oraz największym stowarzyszeniem samorządów w Polsce. Aktualnie zrzesza 272 jednostki lokalne: 241 gmin z terenu województw: wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego oraz 31 wielkopolskich powiatów. Ośrodek zajmuje się szkoleniem kadr pracowniczych jednostek organizacyjnych gminy oraz realizacją procesu informatyzacji administracji samorządowej.

Więcej o WOKiSS na stronie: www.wokiss.pl 

Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego

Stowarzyszenie powstało w 2005 roku i jest kontynuatorem działalności prowadzonej zarówno przez Porozumienie Komunalne Unii Gospodarczej Miast Regionu Śremskiego jak i Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego, prowadzenie działań polegających na obronie wspólnych interesów jego członków, a ponadto czynne uczestniczenie w życiu publicznym i społeczno - gospodarczym, przede wszystkim obejmującym obszary działania członków stowarzyszenia. Ponadto celem stowarzyszenia jest podejmowanie działań zmierzających do rozwoju gospodarczego regionu oraz przeciwdziałanie bezrobociu.

Więcej o Unii na stronie: www.unia.srem.com.pl 

Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pod nazwą „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach”.

Porozumienie zostało zawarte w 2008 roku, w celu stworzenia wspólnej międzygminnej koncepcji realizacji zakładu o charakterze regionalnym. Przystąpiło do niego 17 gmin z powiatów: jarocińskiego ( Jarocin, Jaraczewo, Kotlin, Żerków), średzkiego (Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto n. Wartą, Zaniemyśl), gostyńskiego ( Borek Wlkp., Piaski), pleszewskiego (Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki), śremskiego ( Książ Wlkp., Śrem) oraz poznańskiego (Kórnik). Priorytety porozumienia są realizowane przez Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, który jest operatorem projektu „ Rozbudowa ZZO Jarocin”.

Porozumienia Międzygminnego w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

Porozumienie zostało zawarte w 2004 roku pomiędzy gminami: Śrem, Książ Wlkp., Dolsk i Brodnica. Jego nadrzędnym celem jest zapewnienie opieki oraz godziwego traktowania dla potrzebujących zwierząt. www.schroniskogaj.pl

 • Odpowiedzialny za treść
 • Data utworzenia2023-09-25
 • Opublikował w BIPDawid Wawrzynowicz
 • Data opublikowania2023-09-25 12:47:06
 • Ostatnio zaktualizowałDawid Wawrzynowicz
 • Data ostatniej aktualizacji2023-09-25 12:50:20
 • Liczba wyświetleń73
 • Historia zmianZobacz

Współpraca partnerska z Francją

Gmina Książ prowadzi współpracę z Kantonem Gmin La Guerche de Bretagne we Francji od 1993 roku. Dwukrotnie podpisano „Traktat Bliźniaczego Partnerstwa” między miastem Książ Wlkp. i gminami La Guerche de Bretagne Eance Moulins Mousse et Visseiche Kantonu La Guerche de Bretagne.

Raz 29.04.1998r. w Książu Wlkp. w dniu 150 rocznicy „Wiosny Ludów”, drugi raz w La Guerche w dniu 14.07.1999r. w dniu święta Francji zwanym „Dniem Przyjaźni”.

Obydwie gminy potwierdziły swoją wolę działania na rzecz pokoju, przyjaźni i wzajemnego zrozumienia.

Przyjęto zobowiązania:

 • utrzymywać stałe kontakty między gminami,
 • ułatwiać rozwój wymiany między mieszkańcami a szczególnie młodzieży,
 • podejmować działania zmierzające do jak najlepszego poznania zwyczajów i obyczajów partnerskiego miasta, aby przyczynić się w miarę możliwości do sukcesu w Unii Europejskiej

Do upamiętnienia tych dat posadzono drzewka:

 • klon z Francji przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Książu,
 • wierzbę z Polski w la Guerche de Bretagne

W La Guerche i w Książu przy wjeździe do miasta umieszczone są tablice informujące o partnerstwie miast. W Książu tablice zostały odsłonięte w dniu 14.08.2001r. przez młodzież z La Guerche i Książa.

Z inicjatywy młodzieży powstało w Książu Stowarzyszenie Polsko - Francuskie FEST NOZ. Siedzibę Stowarzyszenia otwarto w dniu 27 kwietnia 2002r. Mieści się ona w Centrum Kultury. Z Organizowane są wystawy zdjęć pamiątkowych od początku nawiązania kontaktów. Co miesiąc młodzież organizuje spotkania rodzin, poświęconych Francji i jej kulturze.

 • Odpowiedzialny za treść
 • Data utworzenia2023-09-25
 • Opublikował w BIPDawid Wawrzynowicz
 • Data opublikowania2023-09-25 12:43:04
 • Ostatnio zaktualizowałDawid Wawrzynowicz
 • Data ostatniej aktualizacji2023-09-25 12:45:21
 • Liczba wyświetleń73
 • Historia zmianZobacz
Wersja archiwalna - ikona

Szukają Państwo starszych informacji?

Archiwalna wersja BIP
×

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie. Te pliki cookie pozwalają na identyfikację np. osób zalogowanych.

Zawsze
aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.